Impresum

Naziv Medija: TOP FM

Poslovno ime: PREDUZEĆE ZA RADIO-DIFUZIJU, MARKETING I USLUGE RADIO TOP FM DOO BEOGRAD

Rajka od Rasine 30, 11030 Beograd

Saša Krstić – Glavni urednik

Telefon:
011/412-1000

e-mail:
[email protected]

Izvršavanje obaveza koje RADIO TOP FM DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim akatima donetim u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije.

Registracioni broj medija TOP FM RA000135