30% sajtova koristi WordPress

Organizacija W3Techs koja istražuje i meri web sa tehnološke strane, objavila je kako je WordPress povećao svoje vodstvo pred svim ostalim rešenjima za upravljanje sadržajem (CMS) na Internetu. Prema njihovom istraživanju na WordPress-u se trenutno vrti 30% svih internet stranica na svetu.

Web je u ovom trenutku polarizovano mesto kad je reč o korišćenju raznih CMS rešenja – 50,2% stranica ne koristi ovaj oblik uređivanja i objave sadržaja, dok drugih, gotovo pa pola, koristi neki oblik CMS-a. Od polovine internet stranica na raznim CMS-ovima za WordPress se odlučilo njih čak 60,2%. Na lestvici slede Joomla (6,3%), Drupal (4,4%) te potom Magento, Shopify, Blogger, Squarespace i svi ostali sa gotovo beznačajnim tržišnim udjelima.

Činjenica da WordPress drži gotovo dve trećine udela na područiju CMS-a dovela ga je i do impresivnog postignuća od 30% udela u celom svetu, računajući sve web stranice. Joomla kao prvi konkurent drži tek nešto preko 3% udela, dakle 10 puta manje – pa je WordPress-ova dominacija u ovom trenutku neosporna.

Ovaj CMS je i najbrže rastuće rešenje tog tipa u svetu. U poslednjih mesec dana zabeleženo je preko 1.800 novih WordPress stranica, a po rastu ga slede Squarespace i Wix. Kad je reč o programskim jezicima, na webu je sa serverske strane najdominantniji PHP (83,2%), a sa klijentske strane JavaScript (94,9%).

Izvor: itvesti

Foto: Bigtockphoto- Daviles

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.