Google unapredio mape tako da realističnije prikazuju odnose na Zemlji

Iako se u 21. veku, kada je znanje celog čovečanstva bilo kome dostupno na samo nekoliko klikova, javljaju oni koji tvrde kako je Zemlja ravna – verujte nam, nije. Ravna je možda na dvodimenzionalnim mapama koje globus prikazuju nekom od kartografskih projekcija, a do nedavno je na taj način bila „ravna“ i na servisu Google Maps.

Na ovom popularnom web kartografskom odredištu se mogli do sada Zemlju promatrati kroz Mercatorovu projekciju, koja značajno iskrivljuje oblike i površine na polovima, a njena prednost je što ne menja uglove i oblike kopna i mora koje prikazuje (konformna projekcija).

Ali, sada je Google Maps dobio nadogradnju kojom je ovaj način prikaza zamenjen realstičnim trodimenzionalnim prikazom zemaljske kugle na višim nivoima zuma – pa stoga kada odzumirate na primer sa Grenlanda neće vam se činiti da je jednake veličine kao u stvarnosti površinom 14 puta veća Afrika, kao što je to bilo do sada.

Za realističniji prikaz Zemlje na ovom web servisu je zaslužan WebGL (Web Graphics Library) API. Novi interfejs sa okruglom Zemljom dostupan je u desktop verziji Google Maps-a u svim modernim browserima.

Izvor: itvesti
Foto: Bigstock-sarayut 

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.